Dili dəyiş

Azərbaycan dili

Yaşıl kütlənin (yonca, ot və s.) qurudulması və peletlənməsi avadanlıqları