Dili dəyiş

Azərbaycan dili

Ələk

Ələk
Ələk
Ələk
 
Ələk taxıl qarışığından böyük, kiçik və yüngül çirkləri ayırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Həmçinin qarışığı, məsələn, yarma emalında, kaba və incə parçaya əvvəlcədən bölmək üçün də istifadə edilə bilər.