Dili dəyiş

Azərbaycan dili

Ventilyator

Ventilyator
Ventilyator
Ventilyator
 
Ventilyator pambıq tayalarının sərinlədilməsi üçün taya altı kanallardan isti və rütubətli havanı alaraq pambıq tayasının dərinliklərinə sərin və quru havanın keçməsini təmin edir. Ventilyatorlar taxıl elevatorlarının aspirasiyası,qurudulması və yem istehsalının müxtəlif komponentlərinin soyudulması üçün istifadə edilir.
 
Texniki xarakteristikalar:
Ventilyatorun tipi AS-ВЦСД
3/240
AS-ВЦСД
5,6/240
AS-ВЦСД
8,4/250
AS-ВЦСД
11,4/260
AS-ВЦСД
16,8/260
AS-ВЦСД
22,2/280
AS-ВЦСД
24/300
Əsas göstəriciləri
İşçi çarxın diametri, mm 400 525 600 660 730 800 800
Mühərrikin ölçü üzrə növləri AИР
100L4
AИР
132S4
AИР
132M4
AИР
160S4
AИР
160M4
AИР
180S4
AИР
180M4
Hava məhsuldarlığı 10³ m³/s 3 5.6 8,4 11,4 16,8 22,2 24
Təzyiq. Pa 240 240 250 260 260 280 300
İşçi çarxın firlanma tezliyi, d/dəq 1450
Cərəyan tezliyi Hz 50 50 50 50 50 50 50
Nominal rejimdə güc istehlakı,kVt-dan az 4 7,5 11 15 18,5 22 30
Maksimal ümumi FİƏ  
Çəki (mühərriksiz) 
kq-dan az
38,4 58,5 95,7 150,4 200,7 290 320