Сменить язык

Русский

Циклон

Циклон
Циклон
Циклон
 
Boşaldıcı-siklonlar, nəql edilmiş materialları havadan ayırmaq və pnevmatik nəqliyyat qurğusundan çıxarmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.
 
Siklonların texniki xarakteristikaları
Növü  
A B C D E H K M N nl
AS-ЦР-1200 1200 540 440 2200 600 460 540 145 185 4
AS-ЦР-1500 1500 580 520 2500 750 500 580 148 185 4
AS-ЦР-2000 2000 725 525 2500 750 650 725 200 245 6