Dili dəyiş

Azərbaycan dili

Paketləmə

Paketləmə
 
Paketləmə avadanlıqlarının texniki xarakteristikaları:

Markası AS PM ASPM
1 porsiyanın çəkisi,kq 10-50 50-100
İstehsal gücü (1 saatda kisə sayı) 120-180 120-yə qədər
Tərəzi çalovunun həcmi, m3 0,1 0,2
Kisənin 1 dəqiqədə titrəyiş sayı
60 60
Mühərrikin gücü, kVt 1,5+0,55 2,2+0,75