Dili dəyiş

Azərbaycan dili

Maye komponentlərin dozajlamı

Maye komponentlərin dozajlamı
 
Yemin maye komponentlərinin dozajlanması 3-150 kiloqram ağırlığında maye yem komponentlərinin avtomatik dozajlanması üçün nəzərdə tutulmuş çəki tərəziləri vasitəsi ilə həyata keçirilir. Komponentlərin dozajlanması gərginlik ölçmə üsulu ilə həyata keçirilir.
 
Texniki xarakteristikalar:
Model Ən yüksək dozajlama həddi  [kq] Diskretlik (d) [kq] Ən aşağı dozajlama həddi [kq]Dozajlama dəqiqliyi kq Dozajlama dəqiqliyi kq Kütlənin orta dəyərlərindən icazə verilən sapma məhdudiyyəti [kq] Gərginlik göstəricisi
AS-ДВЖ-0,1 100 0,03 3 ±0,2 0,1 ESIT SBS 
500 C3