Dili dəyiş

Azərbaycan dili

Mikro dozajlama

Mikro dozajlama
 
Mikrodozaj, 10-300 kiloqram ağırlığında quru yem komponentlərinin avtomatik dozajlanması üçün nəzərdə tutulmuş çəki tərəziləri vasitəsi ilə həyata keçirilir. Komponentlərin dozajlanması gərginlik ölçmə üsulu ilə həyata keçirilir.
 
Texniki xarakteristikalar:
Model Ən yüksək dozajlama həddi  [kq] diskretlik (d) [kq] Ən aşağı dozajlama həddi  [kq] Dozajlama dəqiqliyi kq Kütlənin orta dəyərlərindən icazə verilən sapma məhdudiyyəti [kq] Gərginlik göstəricisi
АS-ДВВ-0,3 300 0,067 5 ±0,3 0,2 ESIT SBS 
500 C3
АS-ДВВ-0,01 10 0,0067 0,2 ±0,01 0,01 ESIT BB 
100 C3