Dili dəyiş

Azərbaycan dili

Makro dozajlama

Makro dozajlama
 
Makrodozaj, 500-4000 kiloqram ağırlığında quru yem komponentlərinin avtomatik dozajlanması üçün nəzərdə tutulmuş çəki tərəziləri vasitəsi ilə həyata keçirilir. Komponentlərin dozajlanması gərginlik ölçmə üsulu ilə həyata keçirilir.

Texniki xarakteristikalar:
Model Ən yüksək dozajlama həddi  [kq] diskretlik (d) [kq] Ən aşağı dozajlama həddi  [kq] Dozajlama dəqiqliyi kq Gərginlik göstəricisi
AS-ДВС-4,0 4000 2 30,00 ±3-5 ESİT SSB 
5000 – 3
AS-ДВС-3,0 3000 1 25,00 ±2-4 ESİT SBS
2000 – 3
AS-ДВС-2,0 2000 0,67 20,00 ±2,0 ESIT SBS 
2000 C3
AS-ДВС-1,0 1000 0,34 10,00 ±1,0 ESIT SBS 
1000 C3
AS-ДВС-0,5 500 1 5,00 ±0.1-0.5 ESİT SBS
500 – 3