Dili dəyiş

Azərbaycan dili

Pelet presi

Pelet presi
Pelet presi

AS-AG aqreqatı, tərkibində 3% -ə qədər bəhməz və 3% -ə qədər yağ olan yemlərin peletlənməsi, soyutması, yem müəssisələrində pelletlərin yarmaya xırdalamaq üçün nəzərdə tutulub. Yemlərin tərkibinə bəhməz və yağ vermək zərurəti yarandıqda, müştərilərlə razılaşdırılaraq, aqreqatın konstruksiyasına xüsusi pompalardan onların verilmə sistemləri daxil edilir. Aqreqat cecənin, yarma istehsalının qalıqlarının və başqa analoji məhsulların peletlənməsi üçün də istifadə oluna bilər.
 
AS-PP pelet presinin texniki xarakteristikaları:

Pres

520

700

700W

1. İstehsal gücü t/s

9-12

16-20

20-30

2. Pres kVt

2x75

2x90

2x132

3. Kondisioner kVt

11

15

2x15

4. Qidalandırıcı kVt

2.2

3

5

5. İş səthi, m2

0,29

0,40

0,54

6. Matrisa Ø mm

520

700

700

7. Diyircək Ø mm

178

180

240