Dili dəyiş

Azərbaycan dili

Kürəkli qarışdırıcı

Kürəkli qarışdırıcı
 
Mixer bıçağı qısa müddətdə yüksək homogen qarışıqların çıxarılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kürəkli qarışdırıcının üstünlükləri aşağıdakılardır: lopastlar və gövdə arasında minimum boşluqlar təmin edən xüsusi bir qarışdırıcı konstruksiya; tökülmənin qarşısını alan pnevmatik möhürlər; bunker uzunluğunda, hazır məhsulun sürətli qalıqsız boşaldılmasını təmin edən silo boşaldıcı; mühərrikin qənaətli iş rejimi yaradaraq, istismar müddətini artıran, yumşaq qoşulma qurğulu güc paneli.
 
Texniki xarakteristikalar:

Göstəricilərin adı

Tipi

AS-СГ-1,0

AS-СГ-2,0

AS-СГ-4,0

1

İstehsal gücü, t/s

10

20-30

30-40

2

Litr tutumu

1000

2000

4000

3

Qarışığın homogenliyi

 

1:100.000

 

4

Variasiya əmsalı

CV<5% (GMP/İFF standartı)

5

Qarışdırma müddəti, san.

90-120

90-120

90-120

6

Boşaltma müddəti, san.

5

5

5

7

Mühərrik: gücü, kVt

11

18,5

37

8

Qarışdırıcının boşalması

pnevmatik

9

Şəbəkədə işlək təzyiq, МPа

0,6

0,6

0,6

10

İdarəetmə

avtomatlaşdırılmış

11

Əndazə ölçüləri

Uzunluğu, mm (А)

2500

2600

3000

Eni, mm (В)

1300

1600

2000

Hündürlüyü, mm (С)

1800

1900

2500

12

Çəkisi, kq

1500

2500

3500