Dili dəyiş

Azərbaycan dili

Pelet presi

Pelet presi
Pelet presi
 
AS-AG aqreqatı, tərkibində 3% -ə qədər bəhməz və 3% -ə qədər yağ olan yemlərin peletlənməsi, soyutması, yem müəssisələrində pelletlərin yarmaya xırdalamaq üçün nəzərdə tutulub. Yemlərin tərkibinə bəhməz və yağ vermək zərurəti yarandıqda, müştərilərlə razılaşdırılaraq, aqreqatın konstruksiyasına xüsusi pompalardan onların verilmə sistemləri daxil edilir. Aqreqat cecənin, yarma istehsalının qalıqlarının və başqa analoji məhsulların peletlənməsi üçün də istifadə oluna bilər.
 
AS-PP pellet presinin texniki xarakteristikaları:

Pres

350

420

1. İstehsal gücü t/s

2

6

2. Pres kVt

2x22

2x55

3. Kondisioner kVt

5

7.5

4. Qidalandırıcı kVt

1,1

1.5

5. İş səthi, m2

0,11

0,18

6. Matrisa Ø mm

350

420

7. Diyircək Ø mm

100

138