Dili dəyiş

Azərbaycan dili

Kollektor

Kollektor

Texniki xarakteristikalar:

Göstərici

 

1

Qabarit ölçüləri

 

Uzunluğu, mm

2400

 

Eni, mm

1100

 

Hündürlüyü, mm

1800