Dili dəyiş

Azərbaycan dili

Quruducu üfüqi

Quruducu üfüqi
 
Texniki xarakteristikalar:

Model

Eni

Hündür
lüyü

Uzunluğu

Bir deck

İki decks

Üç decks

Dörd decks

mm

Min

Max

m2

CZD

4100

1250

2000

1470

2720

3970

5220

1800

8

24

1.8 kəmərin uzunluğu (m)

CZD/XW

5100

1250

2000

1470

2770

3970

5220

2800

8

24

2.8 kəmərin uzunluğu (m)