Dili dəyiş

Azərbaycan dili

Vakuum qazanı

Vakuum qazanı
 
Texniki xarakteristikalar:

Parametrlərin adı

Parametrlərin dəyəri

Gövdənin həcmi, m3

8,5

Köynəyin həcmi, m3

1,1

İsinmə sahəsi , m2

28,0

Köynəyin təzyiqi, MPа (кгс/см2)

0,6 (6)

Xammal qaynayan zaman gövdədə təzyiq, MPа (кгс/см2)

0,6 (6)

Susuzlaşdırma və qurutma zamanı gövdədə təzyiq , MPa (кгс/см2)

0,06 (0,6)

Elektrik gücü, kVt

70,0

Qarışdırcı rotorun gücü, kVt

55,0

Qarışdırıcı milin devri, С-1 (d/m)

0,67 (40)

Qabarit ölçüləri,mm

Uzunluğu

8 800

Eni

2 250

Hündürlüyü

4 200

Çəkisi, kq

23 000