Dili dəyiş

Azərbaycan dili

Kənd təssərrüfatı təyinatlı quşların kəsimi və ilkin emalı avadanlıqları