Dili dəyiş

Azərbaycan dili

Kürəkli qarışdırıcı

Kürəkli qarışdırıcı
 
Mixer bıçağı qısa müddətdə yüksək homogen qarışıqların çıxarılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kürəkli qarışdırıcının üstünlükləri aşağıdakılardır: lopastlar və gövdə arasında minimum boşluqlar təmin edən xüsusi bir qarışdırıcı konstruksiya; tökülmənin qarşısını alan pnevmatik möhürlər; bunker uzunluğunda, hazır məhsulun sürətli qalıqsız boşaldılmasını təmin edən silo boşaldıcı; mühərrikin qənaətli iş rejimi yaradaraq, istismar müddətini artıran, yumşaq qoşulma qurğulu güc paneli.
 
Texniki xarakteristikalar

Göstəricilərin adı Tipi
AS-СГ-1,0 AS-СГ-2,0 AS-СГ-4,0
1 İstehsal gücü, t/s 10 15-20 30-40
2 Litr tutumu 1000 2000 4000
3 Qarışığın homogenliyi       
4 Variasiya əmsalı CV<5% (GMP/İFF standartı)
5 Qarışdırma müddəti, san. 60 60 60
6 Boşaltma müddəti, san. 5 5 5
7   Mühərrik: gücü, kVt 11 18,5 37
8 Qarışdırıcının boşalması pnevmatik
9 Şəbəkədə işlək təzyiq, МPа         0,6 0,6 0,6
10 İdarəetmə  avtomatlaşdırılmış
11 Əndazə ölçüləri
Uzunluğu, mm (А) 2500 2600 3000
Eni, mm (В) 1300 1600 2000
Hündürlüyü, mm (С) 1800 1900 2500
12 Çəkisi, kq 1100 1600 2500